Disclaimer

For at skabe rammerne om at give dig og os selv det bedst mulige scenarie følger herunder en disclaimer - eller en forventningsafstemning, om man vil.

Her etablerer vi, hvad du kan forvente af os som arrangører, og hvad vi forventer af dig som spiller. 

Hvad kan du forvente af os som arrangører?

 • Du kan forvente, at vi forvalter dit deltagergebyr med gennemsigtighed og omhu, og at hele indtjeningen fra salg af billetter går ubeskåret til at skabe scenariet. 
   
 • Du kan forvente, at vi passer vores ugentlige kontordag og står til rådighed på vores mail kontakt@firefly-live.dk, hvor vi en fast dag om ugen svarer på henvendelser.
   
 • Du kan forvente, at vi lægger tid og energi i at skabe et helstøbt scenarie med det formål at give flest muligt deltagere en god rollespilsoplevelse. 
   
 • Du kan forvente, at vi efter behov står til rådighed i forhold til sparring om gruppe- og karakterkoncepter, vejledning om regler, praktiske forhold mv. på vores ugentlige kontordag eller på aftalte online møder. 
   
 • Du kan forvente, at vi under scenariet står til rådighed om spilanliggender fra kl. 7:00 til 2:30. I tilfælde af en nødsituation under scenariet, er arrangørerne naturligvis kontaktbare døgnet rundt. 
   
 • Du kan forvente, at vi tager alle henvendelser fra vores spillere alvorligt, og at vi altid bestræber os på at etablere en konstruktiv og respektfuld dialog uanset hvad henvendelsen drejer sig om. 
   

 

Hvad forventer vi af dig som spiller?

 • Vi kan ikke arrangere et scenarie uden midler og information om din gruppe og karakter. Derfor forventer vi, at du overholder alle gældende deadlines for tilmelding og betaling - og gerne i god tid. 
   
 • Vi forventer, at du som spiller sætter dig grundigt ind i de gældende regler og retningslinjer for scenariet - både ingame og offgame. Inden du retter henvendelse til arrangørerne med et spørgsmål, forventer vi, at du har orienteret dig i det tilgængelige materiale på hjemmesiden eller i deltagerbrevet, som sendes ud inden scenariet. Hvis du fortsat ikke har fået et fyldestgørende svar på dit spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at sende os en mail på kontakt@firefly-live.dk
   
 • Vi forventer, at du er realistisk omkring hvilken rolle, du kan spille. Firefly: Tell Them I Ain’t Coming Back er et live-rollespil, og vi opererer således indenfor den fysiske verdens rammer.  Hvis du fx. har et sløvt sigteøje, får du svært ved at spille ‘Versets skarpeste gunslinger på en overbevisende måde. Lav en karakter, som du er sikker på kunne have det sjovt med at spille hele weekenden. Du er velkommen til at udfordre dig selv i din rolle, men overvej alligevel, om dine fysiske eller mentale omstændigheder gør, at nogle roller er mere velegnede til dig end andre.  
   
 • Vi forventer, at du opfører dig passende og respektfuldt før, under og efter scenariet. Dette gælder både når du interagerer med arrangørerne, hjælpere, NPC’er, frivillige og dine medspillere. 
   
 • Vi forventer, at du under scenariet overholder gældende dansk lovgivning. Dette gælder bl.a. omkring samtykke, indtag af alkohol for mindreårige, lovgivning omkring rusmidler (herunder cannabis) mv. Disclaimers

 • Alle henvendelser til arrangørerne skal ske via vores mail kontakt@firefly-live.dk. Vi besvarer ikke henvendelser gennem Facebook Messenger, hverken arrangørgruppens Messenger, eller arrangørernes private Messenger. Alle aftaler med arrangørerne er først gældende, når de er blevet bekræftet pr. mail. 
   
 • Alle henvendelser om scenariet, både før, under og efter, skal rettes til arrangørerne - ikke hjælpere, NPC’er eller frivillige til scenariet. Dette gælder især eventuelle klager, der måtte opstå før, under eller efter scenariet. Hvis vi bliver bekendt med, at en spiller har rettet en klage mod en hjælper, NPC eller frivillig, vil spilleren få en advarsel. Gentager dette sig før, under eller efter scenariet, vil det være øjeblikkelig bortvisningsgrund fra scenariet, og vil medføre udelukkelse fra fremtidige arrangementer i VannadonSkulle der opstå en konflikt mellem en spiller og en hjælper, NPC eller frivillig, skal arrangørerne inddrages.
   
 • Under scenariet tages der billeder. Når billederne er færdigbehandlede bliver de tilgængeliggjort for scenariets deltagere i 14 dage. Her har du mulighed for at gennemgå billederne, og eventuelt rette henvendelse om billeder af dig selv, som du ikke ønsker offentliggjort. Herefter forbeholder Vannadon sig retten til billederne, som vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside og i Firefly Facebook-gruppen. I forbindelse med eventuel brug af billeder til promoveringsformål, retter vi henvendelse til de pågældende spillere på billederne. 
   
 • Til slut vil vi understrege, at vi er frivillige ildsjæle, som bruger vores fritid på at arrangere Firefly: Tell Them I Ain’t Coming Back sideløbende med vores familieliv, kærester, børn, jobs og øvrige privatliv. Vi er ikke professionelle rollespilsarrangører. Sæt derfor venligst dine forventninger til os og til scenariet derefter.